Skip to content ↓

UWC-toiminta Suomessa

Suomesta on lähetetty oppilaita UWC-kouluihin vuodesta 1966 lähtien. Ensimmäiset stipendiaatit lähetettiin Atlantic Collegeen, Walesiin. Stipendit on myöntänyt ja rahoittanut alusta saakka Suomen Kulttuurirahasto. Nykyisin rahoitukseen osallistuu myös Svenska kulturfonden. Myös Opetus- ja kulttuuriministeriö osallistui toiminnan rahoitukseen vuosina 1973−2005.

UWC-koulujen Suomen oppilasvalinnan suorittaa Suomen UWC-yhdistys yhdessä Suomen UWC-toimikunnan kanssa. Stipendihakemuksia on viime vuosina tullut noin 150, määrä vaihtelee vuosittain jonkin verran. Stipendejä myönnetään vuosittain noin 12, lisäksi myönnetään stipendejä UWC-lyhytkursseille. Alumnilahjoitukset ovat viime vuosina mahdollistaneet useamman stipendin myöntämisen.

Tarkemmat tilastotiedot vuosittaisista hakija- ja stipendimääristä vuosien 1966−2019 osalta.

UWC-toiminta Suomessa koostuu tällä hetkellä seuraavista osista:

UWC-yhdistys: Kaikki suomalaiset UWC-stipendiaatit ja muut yhdistyksen jäsenet.

UWC-yhdistyksen hallitus: UWC-yhdistyksen jäsenistä valittu hallitus, joka vastaa kaikesta yhdistyksen toiminnasta.

UWC-toimikunta: Suomen UWC-toimikunta, joka suorittaa valintahaastattelut ja osallistuu yhdistyksen toimintaan. Toimikunta koostuu koulutuksen, kulttuurin ja tieteen asiantuntijoista, UWC-alumneista ja yhdistyksen edustajista. Toimikunnan sihteeri on yhteyshenkilö yhdistyksen hallituksen ja toimikunnan välillä ja toimii UWC-yhdistyksen valintakoordinaattorina.

Lisätietoja Suomen UWC-toiminnasta voit löytää Kansankodista Maailmankylään -kirjasta, jonka voi ladata oheisesta linkistä sekä julkaisusta Tutkimus suomalaisista UWC alumneista 1966−2016.

Kansainvälinen UWC-liike koordinoi maailmanlaajuista toimintaa. Suomen UWC-yhdistys ja UWC-toimikunta osallistuvat kansainvälisen UWC-liikkeen tapahtumiin ja tekevät yhteistyötä lähialueen yhdistysten ja toimikuntien kanssa. Kansainvälisesti UWC-yhdistyksiä on yli 150 maassa, ja liikkeen toimintaa koordinoi osaltaan UWC International Office Lontoossa.