Skip to content ↓

Anvisningar för ansökan

Ansökningssystemet uppdateras för ansökan 2021, dessa instruktioner kan ändra i samband med uppdateringen

Skapa ett konto

 • Registrera dig med att trycka på “Sign up” och fyll i blanketten
 • När du har fått ett registreringslänk per e-post, klicka på den för att förstärka din e-postadress

Börja en ansökan

 • När du har loggat in i systemet, tryck på “View my application submissions
 • Välj “Applicant information”, fyll i din information och tryck på “Save & Exit
 • Välj “View my application submissions” igen
 • Tryck på gröna “View Applications” knappen som finns nedan
 • Välj UWC Finland och tryck “Apply now
 • På nästa sidan det står “Submission created”, sedan är du färdigt med att påbörja fylla i ansökningen

 

Om ansökningsystemet

 • Du hittar din ansökan med att trycka på “View my application submissions” och letar efter din ansökningsnummer/namn under rubriken “Your applications
 • Tryck på ansökningsnumret/namnet för att fylla i ansökningen, knappen "Edit" bredvid texten "In Progress" leder också till din ansökan
 • Språket på anvisningar i systemet går att ändras mellan finska och svenska uppe i höger i de olika delar av ansökningen
 • OBS: Med att välja språket försäkrar du att ansökningssystemet fungerar som det ska och att alla frågor visas
 • Alla delar är först “Incomplete/Inte slutförd”, när du har fyllt dem kommer det att ändras till “Complete/Slutförd
 • Rekommendationerna visar “Pending/Vilande” när du har bett om utlåtandet och “Complete/Slutför” när rekommendationen är färdigt
 • När alla delar är färdiga, bör ansökan skickas elektroniskt före ansökningstid är slut och vissa delar bör också postas till Finlands UWC-kommitté


ANSÖKAN MÅSTE SKRIVAS PÅ SVENSKA ELLER PÅ FINSKA ÄVEN OM ANSÖKNINGSSYSTEMET ÄR DELVIS PÅ ENGELSKA.