Skip to content ↓

Anvisningar för ansökan

Om du har problem med ansökningssystemet kan du kontakta info@uwc.fi

Skapa ett konto

 • Registrera dig med att trycka på “Sign up” och fyll i blanketten
 • När du har fått ett registreringslänk per e-post, klicka på den för att förstärka din e-postadress
 • Om systemet ber dig att fylla i "Eligibility form"- blanketten, fyll i också denna. 

Börja ansökan

 • Följ den här länken för att hitta ansökan
 • När du har loggat in i systemet och hitta UWC Finland-ansökningsblanketten, tryck på “Start application
 • Du kan börja fylla i blanketten och då du slutar tryck på “Save & Exit

Om ansökningsystemet

 • Du hittar din ansökan med att trycka på “My applications" då du loggar in.
 • Tryck på ansökningsnumret/namnet för att fylla i ansökningen, knappen "Edit" bredvid texten "In Progress" leder också till din ansökan
 • Språket på anvisningar i systemet går att ändras mellan finska och svenska uppe i höger i de olika delar av ansökningen
 • OBS: Med att välja språket försäkrar du att ansökningssystemet fungerar som det ska och att alla frågor visas
 • Alla delar är först “Incomplete/Inte slutförd”, när du har fyllt dem kommer det att ändras till “Complete/Slutförd
 • Rekommendationerna visar “Pending/Vilande” när du har bett om utlåtandet och “Complete/Slutför” när rekommendationen är färdigt
 • När alla delar är färdiga, bör ansökan skickas elektroniskt före ansökningstid är slut.


ANSÖKAN MÅSTE SKRIVAS PÅ SVENSKA ELLER PÅ FINSKA ÄVEN OM ANSÖKNINGSSYSTEMET ÄR DELVIS PÅ ENGELSKA.