Skip to content ↓

Hakulomake

Hakemus täytetään sähköisesti hakujärjestelmässä. Hakemuksia ei voi lähettää postitse, faksilla tai sähköpostitse. Hakemuksen kaikki osat tulee laatia suomeksi tai ruotsiksi.

Hakuajan jälkeen lähetettyjä sähköisiä hakemuksia ja/tai liitteitä ei käsitellä. Puutteellisia hakemuksia ei käsitellä.

 • Kaikki sähköisen hakulomakkeen osat ovat pakollisia.
 • Siirry hakujärjestelmään tästä. (Linkki tulee aktiiviseksi kun hakujärjestelmä aukeaa)
 • Luethan ohjeet hakujärjestelmän käyttöön täältä.

Sähköisen hakulomakkeen osat ovat:

 1. Henkilötiedot
 2. Perustelu hakemukselle
 3. Omaelämäkerta
 4. Perustelu kouluvalinnoille
 5. Harrastuslista
 6. Jäljennös peruskoulun päättötodistuksesta (Jos haet vain lyhytkurssille, todistusjäljennöstä ei tarvita.)
 7. Arvosanakooste lukion suoritetuista kursseista  (Jos haet vain lyhytkurssille, arvosanakoostetta ei tarvita.)
 8. Huoltajien suostumus
 9. Opettajan suositus

Ennen hakemista

Toivomme hakijoiden ensin tutustuvan huolella hakumateriaaliin sekä tämän sivuston Usein kysytyt kysymykset -osioon (etenkin kohtaan "Hakulomakkeen täyttäminen"). Lisäksi hakijoille on perustettu Facebook-ryhmä, jossa voi kysyä ja keskustella hakuun liittyvistä asioista. Ryhmässä on useampi nykyinen stipendiaatti vastailemassa kysymyksiin niin itse hakemisesta kuin itse UWC-kokemuksesta. Linkki ryhmään löytyy vasemmalta valikosta. Tarvittaessa lisätietoja saa UWC-yhdistykseltä.

Stipendit kuulutetaan haettavaksi ilmoituksella kotimaisten kielten levikiltään kahdessa suurimmassa päivälehdessä, Helsingin Sanomissa ja Hufvudstadsbladetissa, vuosittain tammikuussa. 

Valintaprosessi

Hakuajan päätyttyä Suomen UWC-yhdistys ja UWC-toimikunta valitsevat hakemuksien perusteella valintapäiville kutsuttavat hakijat. Valituille hakijoille lähetetään kirjalliset kutsut noin kahta viikkoa ennen haastattelupäivää. Haastateltavia on noin kaksi kertaa enemmän kuin stipendejä kunakin vuonna on tarjolla. Helsingissä 5.-6.3.2023 järjestettäviin valintapäiviin sisältyy henkilökohtainen haastattelu suomeksi tai ruotsiksi, ryhmäkeskusteluosio ja ryhmätyöskentelypäivä.  Hakijan tulee varata valintapäiviä varten kaksi päivää.

UWC-toimikunta valitsee stipendiaatit välittömästi haastattelujen jälkeen ja sijoittaa heidät eri kouluihin. Haastatteluihin osallistuneet saavat henkilökohtaisesti tiedon valinnoista. 

UWC-toimikuntaan kuuluu rahoittajatahojen edustajia; yhteiskunnan eri osa-alueiden, erityisesti koulutuksen ja opetustoimen, tieteen ja kulttuurin edustajia; sekä UWC-alumneja Suomen UWC-yhdistyksen edustajina.