Skip to content ↓

UWC-skolorna

Det finns totalt 18 UWC-skolor på olika håll i världen. Den äldsta är Atlantic College i Wales och den yngsta är UWC East Africa i Tanzania. Varje UWC-skola har sin egen speciella karaktär. Då UWC-kommittén väljer stipendiater och placerar ut dessa till de olika skolorna fäster de uppmärksamhet vid den sökandes egna önskemål. Vid det slutliga beslutet väger ändå kommittémedlemmarnas syn på vilken stipendiat som skulle passa i vilken skola tyngst.