Skip to content ↓

Hakijoiden Facebook-ryhmä

Suomen UWC-yhdistys perustaa vuosittain hakijoille Facebook-ryhmän, jossa vastaillaan hakijoiden kysymyksiin. Vastaajina on sekä UWC-yhdistyksen hallituksen jäseniä että nykyisiä stipendiaatteja. 

Hakijoiden Facebook-ryhmä