Skip to content ↓

Jäsenmaksut

Jäsenmaksut ovat yhdistykselle tärkeä tulonlähde, jolla rahoitetaan yhdistyksen toimintaa Suomessa. Jäsenmaksuista saaduilla tuloilla voidaan järjestää tapahtumia ja tukea yhdistyksen vapaaehtoisia hallintokustannuksissa. Suunnitelmissa on myös rahoittaa stipendejä jäsenmaksutuloista! Jäsenmaksun maksaminen kannattaa, sillä se oikeuttaa sinut äänestämään yhdistyksen kokouksissa. Yhdistyksen oma lehti Hajahuomio lähetetään jäsenmaksun maksaneille sähköpostitse.

Kouluilla opiskelevat ovat opiskelunsa ajan jäseniä automaattisesti. Valmistuttuasi sinun tulee kuitenkin maksaa jäsenmaksu, mikäli haluat olla yhdistyksen jäsen ja äänioikeutettu yhdistyksen kokouksissa.

HUOM: UWC-yhdistyksen jäseniä ovat jäsenmaksun maksaneet UWC:ssa opiskelleet sekä UWC:n toiminnassa mukana olevat muut henkilöt. Hakijan EI tule, eikä tarvitse maksaa jäsenmaksua.

Maksut ovat seuraavat:

  • yksivuotisjäsenmaksu: 20€, alennettu yksivuotisjäsenmaksu opiskelijoille: 15€
  • viisivuotisjäsenmaksu: 80€, alennettu viisivuotisjäsenmaksu opiskelijoille: 62€
  • ainaisjäsenmaksu: 160€

Yhdistyksen tili, jolle jäsenmaksu tulee maksaa on:

Tilinumero: FI48 6601 0003 1161 91

Nimi: Suomen United World College-yhdistys r.y.

Merkitsethän myös viitenumeron maksuun maksamasi jäsenmaksun perusteella:

  • Yksivuotisjäsenmaksun viitenumero: 10016
  • Viisivuotisjäsenmaksun viitenumero: 10058
  • Ainaisjäsenmaksun viitenumero: 10087