Skip to content ↓

Vad är UWC?

Ansökningstiden för UWC-stipendier är årligen i  januari!

UWC (United World Colleges) –skolorna är internationella skolor som grundar sig på den tyska pedagogen Kurt Hahns ideologi, där ungdomar i gymnasieåldern från olika delar av världen lever och lär tillsammans under två intensiva år. Det gemensamma för alla UWC-skolor är att de följer UWC-organisationens principer. De finländska UWC-stipendiaternas utbildning finansieras av Suomen Kulttuurirahasto och Svenska Kulturfonden.

Huvudmålsättningen är att genom en internationell utbildning främja samförstånd och minska fördomar mänskor emellan. Den internationella utbildningen, de delade upplevelserna och den krävande service-, hobby- och serviceverksamheten strävar till att utveckla UWC-studenterna till att bli ansvarsfulla medborgare, vilka aktivt verkar för sådana värdringar som fred, rättvisa, förståelse och samarbete.

UWC-studenternas medvetenhet om den mångkulturella världen, omgivningen och samhället förstärks genom livet på colleget och de praktiska erfarenheterna man får där. Samtidigt ger UWC en unik möjlighet till ett spännande, dynamiskt och inspirerande liv i en internationell omgivning.

Examen som avläggs

I UWC-skolorna avlägger man International Baccalaureate (IB) –examen. IB-examen motsvarar den finländska studentexamen, är accepterad i hela världen och berättigar till högskolestudier. För IB-examen studerar man sex ämnen, och i dessa fördjupar man sig grundligare än i finländska gymnasier. Dessutom deltar man i en årslång kurs i vetenskapsfilosofi och skriver en 4000 ords essä om ett ämne man själv väljer. All undervisning sker på engelska, förutom undervisningen i modersmål och i de främmande språken.

Val av studeranden

Från Finland har man skickat studeranden till UWC-skolorna från och med år 1966. De första stipendiaterna skickades till UWC Atlantic College i Wales. Stipendierna har från första början beviljats och finansierats av Suomen Kulttuurirahasto. Numera deltar också Svenska Kulturfonden i finansieringen. UWC-skolornas finländska uttagningar genomförs av UWC-kommitten, som fungerar i samarbete Suomen Kulttuurirahasto. De senaste åren har man fått in omkring 150 stipendieansökningar. Ungefär tio stipendier beviljas årligen.