Skip to content ↓

Usein kysytyt kysymykset

Stipendistä

 • Kuinka suuret ovat opiskelijan vanhemmille jäävät kustannukset?
 • Kattaako stipendi vain meno- ja paluumatkat kouluun opiskelun alkaessa ja päättyessä eli kustannetaanko mahdolliset lomamatkat kotiin itse?
 • Kuka voi hakea UWC-stipendiä?

Opiskelu ja harrastukset

 • Miten äidinkieltä opiskellaan?
 • Mitä aineita IB-tutkintoon pitää opiskella?
 • Mitä kieliä voi opiskella?
 • Saako tutkintoon sisällyttää seitsemännen aineen?
 • Mitä kouluissa voi harrastaa?
 • Miten musiikki- tai urheiluharrastuksilleni käy koululla?
 • Haluaisin opiskella ainetta XYZ, onnistuuko se kouluilla?

Kouluista yleisesti

 • Sivuillanne lukee, että valitut opiskelijat sijoitetaan kouluihin. Eikö siis ole minkäänlaista mahdollisuutta vaikuttaa siihen, minne päin maailmaa päätyy?
 • Kuinka hyvin IB-tutkinto tunnustetaan haettaessa Suomen yliopistoihin ja korkeakouluihin?
 • Milloin koulujen lukukaudet alkavat ja päättyvät, eli milloin kouluun mahdollisesti tulisi lähteä?
 • Ollaanko kouluissa ympärivuotisesti koko kaksi vuotta vai käydäänkö välillä Suomessa esim. lomien aikana?
 • Miten UWC eroaa muusta kansainvälisestä opiskelusta (esim. vuosi vaihto-oppilaana)?
 • Millaista ruokaa kouluissa tarjotaan?
 • Miten koululla asutaan?
 • Mitä UWC-koulun käyneet tekevät valmistuttuaan?

Hakijan ominaisuudet ja hakuprosessi

 • Kuinka tärkeitä ovat keskiarvot? Voinko hakea keskiarvolla X.X?
 • Kuinka tärkeää on hyvä englannin kielen taito kun oppilaita valitaan?
 • Kuinka tärkeä on hakemuksen osa-alue X?/Miten paljon tietty osa (esim. keskiarvo) vaikuttaa valintaan?
 • Kuinka monta hakijaa on keskimäärin?

Hakeminen

 • Olen lähdössä tänä syksynä vaihto-oppilaaksi – onko minun kuitenkin mahdollista hakea UWC:n ohjelmaan vaihto-oppilasvuoteni jälkeen?
 • Tarvitseeko olla yli yhdeksän keskiarvo, jos haluaa hakea UWC:hen?
 • Voiko/täytyykö UWC-kouluihin hakea pre-IB/pre-DP -linjalta?
 • Voiko UWC-kouluihin hakea, jos suorittaa kaksoistutkintoa?
 • Voinko hakea stipendiä, jos en ole Suomen kansalainen?
 • Voinko hakea stipendiä, jos en ole lukion ensimmäisellä luokalla?
 • Voinko hakea stipendia, jos en ole 15–18-vuotias?

Hakulomakkeen täyttäminen

 • Miten hakujärjestelmää käytetään?
 • Voinko kirjoittaa hakemukseni muulla kielellä kuin suomeksi/ruotsiksi (esimerkiksi englanniksi)?
 • Miten lähetän hakemuksen? Milloin hakemuksen tulee olla perillä?
 • Kuinka vapaamuotoisia hakemuksen omaelämänkerta ja perustelukirjeet ovat?
 • Pitääkö opettajan suosituksen olla englanninopettajan kirjoittama?
 • Saako suositus olla englanniksi?
 • Miten suositus lähetetään?
 • Voiko suosittelija lähettää lausuntonsa ennen kuin olen lähettänyt oman hakemukseni?
 • Voinko lähettää hakemukseni ennen kuin suosittelija on täyttänyt lausuntonsa?
 • Riittääkö, että lukion arvosanakoosteen tulostaa Wilmasta?
 • Ohjeissa sanotaan, että todistusten pitää olla “kahden aikuisen oikeaksi todistamat”. Miten toimin?
 • Mitä tarkoittaa hakulomakkeen kohta "Tärkeimmät koulun ulkopuoliset kurssit"?
 • Millainen asiakirja on huoltajan suostumus?
 • Saako/tuleeko työtodistuksia tai harrastustodistuksia lähettää hakemuksen mukana? 

Stipendistä

Kuinka suuret ovat opiskelijan vanhemmille jäävät kustannukset?

Stipendi kattaa lukukausimaksut, asumisen sekä ruokailut. Myös matkat kodin ja koulun välillä kesäksi ja molemmiksi jouluiksi korvataan kuitteja vastaan suurimmaksi osaksi.

Lisäksi stipendiaatti voi hakea ylimääräisten kulujen stipendiä kattamaan osan lähdöstä aiheutuvia välttämättömiä kuluja. Tällaisia kuluja ovat esimerkiksi koulujen vaatimat pakolliset terveydenhuollon toimenpiteet, joita ei saa teetettyä julkisessa terveydenhuollossa.

Vanhempien maksettavaksi jäävät matkavakuutus, pieni osa koulukuluista (esimerkiksi laskin), taskurahat ja muut ylimääräiset kustannukset kuten projektiviikon kulut, vaatteet, käynnit kaupungissa yms.

Suosittelemme kaikille stipendiaateille ympärivuotista matkavakuutusta. Matkavakuutuksen hintaa voi tiedustella omasta vakuutusyhtiöstä.

Opintoihin voi hakea opintotukea Kelalta, mikä jää stipendiaatin vastuulle.

UWC-stipendit ovat verovapaita vuosittaisen taiteilija-apurahan määrään saakka. Verovapaan määrän ylittävä osuus verotetaan ansiotulona. Suomen UWC-yhdistys ei ole vastuussa stipendistä koituvista mahdollisista veroseuraamuksista. Huomaathan, että UWC Atlantic Collegeen ja UWC-USA:han myönnettävät stipendit ylittävät vuosittaisen taiteilija-apurahan määrän. Tämän vuoksi pyydämme hakijoita ilmoittamaan hakulomakkeella erillisessä kohdassa halukkuuden hakea myös näihin kouluihin. 

Kattaako stipendi vain meno-ja paluumatkat kouluun opiskelun alkaessa ja päättyessä eli kustannetaanko mahdolliset lomamatkat kotiin itse?

Stipendi kattaa seuraavat matkat:

 • lähtö koululle (meno)
 • 1. vuoden talvi (edestakainen matka)
 • 1. vuoden kesä (edestakainen matka)
 • 2. vuoden talvi (edestakainen matka)
 • paluu koululta (meno)

Kuka voi hakea UWC-stipendiä?

Hakijan tulee olla:

 • Ensimmäistä vuotta lukiossa opiskeleva (ehdoton)
 • Suomen kansalainen tai Suomessa vakituisesti asuva
 • 16–19 vuotias UWC-koululle lähtiessä (15–18 vuotias hakiessa)

Lisäksi hakemiseen vaaditaan joko suomen kielen tai ruotsin kielen taito: valintahaastattelut järjestetään vain suomeksi tai ruotsiksi, ei englanniksi. Hakijalta edellytetään myös riittävää englannin kielen taitoa (A-kieli tai vastaava).

Ahvenanmaalaiset voivat hakea oman valintaprosessinsa kautta, josta lisätietoja voi tiedustella Tomas Urvasilta, 040 5163537 tai tomas.urvas@redcross.fi. Mikäli ahvenanmaalaisilla ei ole kyseisenä vuonna tarjolla stipendipaikkoja, voivat he hakea Suomen UWC-haussa.

Mikäli et opiskele ensimmäistä vuotta lukiossa, et voi osallistua Suomen UWC-yhdistyksen stipendihakuun. Jos et ole Suomen kansalainen, mutta asut Suomessa vakituisesti, voit osallistua hakuun. Huomaathan, että hakemiseen vaaditaan joko suomen tai ruotsin kielen hyvä taito: toimikunnan haastattelut järjestetään vain suomeksi tai ruotsiksi, ei englanniksi.

 

Opiskelu ja harrastukset

Miten äidinkieltä opiskellaan?

Osana IB-tutkintoa opiskeltava yksi tai useampi ensimmäinen kieli riippuu oppilaitoksen oppiainetarjonnasta ja opiskelijan lähtötasosta. Valittuun opintosuunnitelmaan voi sisältyä suomen kieli, jonka opiskelu tapahtuu itseopiskeluna. Koulusta riippuen itseopiskelun tukena on lähtökohtaisesti suomalainen tuutori tai vastaava ohjaaja.

Mitä aineita IB-tutkintoon pitää opiskella?

Tutkintoon valitaan kuusi ainetta. Kolme “higher level” ja kolme “standard level” -tasoista kurssia. Ainevalikoimat voivat vaihdella koulukohtaisesti. Tutkintoon tulee kuulua ainakin äidinkieli, joku vieras kieli, matematiikka, luonnontiede ja yhteiskunnallinen aine. Kuudes aine on vapaavalintainen (esim. kuvaamataito, musiikki tai joku edellisistä). Yhteiskunnallisia aineita ovat esimerkiksi historia, taloustiede, maantiede ja filosofia.

Mitä kieliä voi opiskella?

Kielien tarjonta vaihtelee. Yleensä UWC-kouluissa opetetaan englantia, ranskaa ja espanjaa. Maassa maan tavalla -periaate toimii: Hongkongissa voi lukea kiinaa, Italiassa italiaa ja Norjassa pohjoismaisia kieliä.

Saako tutkintoon sisällyttää seitsemännen aineen?

Eri kouluilla on erilaisia sääntöjä seitsemännen IB-aineen valitsemisesta. Useat koulut eivät suosittele ylimääräisen aineen valintaa ja jotkut kieltävät mahdollisuuden kokonaan. Myös Suomen UWC-toimikunnan suositus on rajata oppiaineiden määrä tavalliseen kolmeen pitkään ja kolmeen lyhyeen oppimäärään.

Vaikka mielenkiintoisista oppiainesta olisikin runsauden pula ja motivaatiota opiskeluun löytyisi, on keskeistä muistaa että UWC-koulujen antoisimmat hetket koetaan varmasti koululuokkien ulkopuolella.

Mitä kouluissa voi harrastaa?

Kaikkea maan ja taivaan väliltä – tai ainakin melkein. Vaikka meripelastusta, meksikolaista kansantanssia, vuorikiipeilyä, keramiikkiaa, luolailua, kuorolaulua, uintia, näyttelemistä, luistelua, viittomakieltä, jalkapalloa… Yleensä voit myös itse vaikuttaa harrastusmahdollisuuksiin, jos haluat ohjata tai opettaa jotain.

Miten musiikki- tai urheiluharrastuksilleni käy koululla?

Mahdollisuudet vaihtelevat. Kouluilla saattaa olla tiloja ja instrumentteja musisointiin. Myös liikuntaa voi harrastaa. Toisaalta aktiviteetteja on paljon muitakin ja ammattiurheilijaksi tai -muusikoksi tähtäävällä saattaa olla vaikeuksia saada aika riittämään myös harjoitteluun.

Haluaisin opiskella ainetta XYZ, onnistuuko se kouluilla?

Ainevalikoimat vaihtelevat koulukohtaisesti ja muutoksia tapahtuu silloin tällöin.
Lisätietoja IB:stä ja aineista löytyy International Baccalaureate Organizationin sivuilta

Kouluista yleisesti

Sivuillanne lukee, että valitut opiskelijat sijoitetaan kouluihin. Eikö siis ole minkäänlaista mahdollisuutta vaikuttaa siihen, minne päin maailmaa päätyy?

Kyllä ja ei. Hakemuslomakkeessa pyydetään hakijoita asettamaan koulut suosituimmuusjärjestykseen sekä perustelemaan valitsemansa järjestys. Stipendejä myönnettäessä tämä pyritään ottamaan huomioon monien muiden seikkojen lisäksi – stipendejä on kuitenkin kutakin koulua kohden rajattu määrä.

Kuinka hyvin IB-tutkinto tunnustetaan haettaessa Suomen yliopistoihin ja korkeakouluihin?

IB-tutkinto on laajasti tunnustettu ylioppilastutkinto myös Suomessa, ja on täysin rinnastettavissa suomalaiseen vastaavaan. IB-tutkinnolle on luotu oma taulukkonsa verratailukelpoisten alkupisteiden laskemiseksi. Pistemuunnokset saattavat kuitenkin vaihdella korkeakouluittain, joten ne kannattaa aina tarkistaa oppilaitoksen omilta sivuilta. Yliopistot ja ammattikorkeakoulut päivittävät hakuohjeitaan vuosittain.

Oppilaitosten verkkosivuilta saa tarvittaessa tarkempia tietoja IB:n pisteytyksestä. Lisätietoja löydät myös sivulta https://yliopistovalinnat.fi/todistusvalinnan-pisteytykset-vuosina-2023-2025#_pisteytys_EB-,_IB-,_RP-_ja_DIA-tutkinnoille.

Milloin koulujen lukukaudet alkavat ja päättyvät, eli milloin kouluun mahdollisesti tulisi lähteä?

Koulujen lukukaudet alkavat ja päättyvät likimain samaan aikaan kuin Suomessa lukuunottamatta Eswatinin koulua, jonka lukuvuosi jaetaan kolmeen lukukauteen ja alkaa vasta tammikuussa. Joka vuosi tarkoissa päivämäärissä on pieniä eroja. Tarkemmat tiedot saat koulujen verkkosivuilta.

Ollaanko kouluissa ympärivuotisesti kaksi vuotta vai käydäänkö välillä Suomessa esim. lomien aikana?

Kouluilta palataan Suomeen lukukausien välillä lomien ajaksi, eli opiskelu ei ole ympärivuotista.

Miten UWC eroaa muusta kansainvälisestä opiskelusta (esim. vuosi vaihto-oppilaana)?

UWC on elämäntapa. Enemmän kuin vaikkapa Norjassa tai Italiassa asuminen, korostuu kouluyhteisössä eläminen. Kansainvälisyys tarkoittaa parhaimmillaan lähes sataa kansallisuutta, joiden kanssa eletään 24 tuntia vuorokaudessa. Kahden vuoden aikana ei saa pelkästään pitkäaikaisia ystäviä vaan myös arkipäivän kokemusta ja ymmärtämystä monikulttuurisesta elämästä – myös sen huonoista puolista. Ex-UWC:läiset ovat innokkaita verkostojen ylläpitäjiä ja koulujen rahoituksen hankkijoita.

Millaista ruokaa kouluissa tarjotaan?

Usein paikallisten kokkien kädenjälki näkyy ja maistuu. Vaikka ruoka on monissa kouluissa ikuisen valituksen ja purnauksen kohde, ruoka näyttää useimmille kuitenkin maistuvan. Kaasvisruokaa on tarjolla kaikissa kouluissa.

Miten koululla asutaan?

Kouluissa asutaan asuntoloissa. Huoneissa asuu 2–5 opiskelijaa (mm. Eswatinin koululla on myös yhden hengen huoneita). Siis esimerkiksi yhdessä huoneessa neljä sänkyä, tuolia, pöytää, hyllyä jne. Yleensä yhdessä asuminen on mutkattomampaa kuin etukäteen osaa kuvitella ja huonekavereiden kesken syntyy usein elämän pituisia ystävyyssuhteita.

Mitä UWC-koulun käyneet tekevät valmistuttuaan?

Tyyppejä on moneksi! UWC-läisiä vaikuttaa Suomessa monilla aloilla ja UWC-verkko on tiivis ja laaja niin Suomessa kuin kansainvälisesti. Yhteinen kokemus yhdistää eri aloille päätyneitä ihmisiä. Käytännössä suurin osa jatkaa korkeakouluopintoja UWC:n jälkeen joko kotimaassa tai ulkomailla.

Kannattaa myös tutustua Elämä UWC:n jälkeen -osioon.

Hakijan ominaisuudet ja hakuprosessi

Kuinka tärkeitä ovat keskiarvot? Voinko hakea keskiarvolla X.X?

Kyllä voit. Stipendiaatteja on monenlaisia, eikä akateemisuus ole ainoa valintakriteeri. Kohtuullisen hyvä keskiarvo tarvitaan, jotta akateemisesta ohjelmasta voi suoriutua loppuun palamatta. Keskiarvotietoja emme kerro julkisesti.

Kuinka tärkeää on hyvä englannin kielen taito kun oppilaita valitaan?

Hyvä englannin kielen taito auttaa menestymään kouluilla – se on yksi osa vaatimuksia. Kyseessä ei kuitenkaan ole ehdoton kriteeri, vaan valinnassa merkitsevät myös muut persoonalliset tekijät, joista kokonaisuus muodostuu.

Kuinka tärkeä on hakemuksen osa-alue X?/Miten paljon tietty osa (esim. keskiarvo) vaikuttaa valintaan?

Ei voi sanoa, missä määrin mikäkin osa hakemusta/hakijan ominaisuuksista ratkaisee. Kyse on enemmän kokonaisuudesta. Hakemus kannattaa tehdä omannäköiseksi ja koettaa saada siihen laaja-alainen kuva itsestä. Sitä laatiessa on turha miettiä, mitä hakijalta odotetaan, koska valinta perustuu kokonaisuuteen.

Kuinka monta hakijaa on keskimäärin?

Hakijoita on ollut viime vuosina noin 150, joista valitaan 12–14 stipendiaattia. Tarkat hakijamäärät löytyvät Suomen Kulttuurirahaston sivulta.

Hakeminen

Olen lähdössä tänä syksynä vaihto-oppilaaksi – onko minun kuitenkin mahdollista hakea UWC:n ohjelmaan vaihto-oppilasvuoteni jälkeen?

Et. Voit osallistua UWC-hakuun vain sinä vuonna, jolloin opiskelet ensimmäistä vuottasi kirjoilla suomalaisessa lukiossa. Mikäli siis lähdet vaihtoon ensimmäisenä lukiovuotenasi, et voi osallistua hakuun enää seuraavana vuonna.

Ainoa poikkeus tähän sääntöön on, jos olet lähtenyt vaihtoon peruskoulun yhdeksännen luokan jälkeen – eli et ole ollut kirjoilla suomalaisessa lukiossa. Tällöin voit osallistua hakuun vaihtovuotta seuraavana vuonna (eli ensimmäisenä vuotenasi suomalaisessa lukiossa).

Tarvitseeko olla yli yhdeksän keskiarvo jos haluaa hakea UWC-kouluun?

Ei tarvitse. Hyvä koulumenestys helpottaa elämää koululla, mutta se ei kuitenkaan ole itseisarvo.
Tärkeintä on hakijan persoona: innostus, motivaatio, aktiivisuus, ulospäin suuntautuneisuus, reipas ote elämään.

Voiko/täytyykö UWC-kouluihin hakea pre-IB/pre-DP -linjalta?

Kuka tahansa suomalainen nuori voi hakea UWC-stipendiä koulutaustasta riippumatta. Pre-IB/pre-DP -linjalla opiskelevat nuoret ovat siis aivan samalla viivalla kansallisen linjan lukioista lähtöisin olevien opiskelijoiden kanssa.

Voiko UWC-kouluihin hakea, jos suorittaa kaksoistutkintoa?

Voi, jos kaksoistutkinnon yhteydessä suoritetaan lukio. Lähtökoululla ei ole väliä. Normaalit säännöt pätevät (ks. muut kysymykset), – eli hakijan tulee olla 15–18-vuotias ensimmäistä vuotta lukiossa opiskeleva Suomen kansalainen tai Suomessa vakituisesti asuva.

Voinko hakea stipendiä, jos en ole Suomen kansalainen?

Voit, mikäli asut Suomessa, opiskelet lukiossa 1. vuotta ja omaat hyvän suomen tai ruotsin kielen taidon.

Voinko hakea stipendiä, jos en ole lukion ensimmäisellä luokalla?

Et voi. Hakijan tulee olla:

 • ensimmäistä vuotta lukiossa opiskeleva, ja
 • Suomen kansalainen ja/tai  Suomessa vakituisesti asuva

Ahvenanmaalaiset voivat hakea oman valintaprosessinsa kautta, josta lisätietoja voi tiedustella Sofie Norrlundilta. Ahvenanmaan UWC-yhdistyksen kotisivu: http://uwcaland.wordpress.com/

Voinko hakea stipendiä, jos en ole 15–18 -vuotias?

Lähtökohtaisesti et. Kysy hakukelpoisuudestasi Suomen UWC-yhdistykseltä (info@uwc.fi). 

Hakulomakkeen täyttäminen

Miten hakujärjestelmää käytetään?

Lue ohjeita hakujärjestelmän käyttöön täältä.

Voinko kirjoittaa hakemukseni muulla kielellä kuin suomeksi/ruotsiksi (esimerkiksi englanniksi)?

Et. Hakemus tulee kirjoittaa suomeksi tai ruotsiksi, vaikka hakija kokisi voivansa ilmaista itseään paremmin jollain muulla kielellä.

Miten lähetän hakemuksen? Milloin hakemuksen tulee olla perillä?

Hakemus täytetään ja lähetetään sähköisesti. Sähköinen hakemus on lähetettävä viimeistään 31. tammikuuta.

Kuinka vapaamuotoisia hakemuksen omaelämänkerta ja perustelukirjeet ovat?

Hakemuksen vapaamuotoisissa osioissa kannustetaan luovuuden käyttämiseen. Kannattaa kuitenkin välttää tekemästä hakemuksen erilaisuudesta itseisarvoa: ei ole tarkoituksenmukaista tehdä hakemusta, joka erottuu joukosta ainoastaan tekstillisen “kikkailun” vuoksi.

Perimmäisenä tarkoituksena on antaa valintakomitealle mahdollisuus tutustua lähemmin hakijaan, jonka persoonallisuus ja ajatusmaailma tulisi heijastua hakemuksesta mahdollisimman välittömästi ja todenmukaisesti.

Joku pääsee samaan päämäärään virallisella kielellä, toinen kokee oman murteensa käyttämisen ehdottomaksi: Kaikki on sallittua, mutta mielessä kannattaa pitää myös hakemuksen helppo luettavuus. Valintakomitea lukee läpi satoja hakemuksia, joten on reilua heitä kohtaan tehdä tekstistä suorasukaista ja helposti ymmärrettävää. Esimerkiksi omaelämäkerrassa tulisi olla selkeät kappalejaot.

Omaelämäkerta ja perustelukirjeet on ohjeistettu erikseen hakujärjestelmässä.

Pitääkö opettajan suositus olla englanninopettajan kirjoittama?

Opettaja saa olla kuka vain sinua opettanut ja toimintapasi tunteva lukion tai yläkoulun opettaja. Eli minkä tahansa aineen opettaja käy olisi suositeltavaa, että opettaja, jolta pyydät lausunnon, olisi opettanut sinua enemmän kuin yhden kurssin, eli opettajan tulisi tuntea sinut ja työskentelytapasi. Opettajan lausunnosta tulisi käydä ilmi, missä aineissa ja kuinka kauan kyseinen opettaja on sinua opettanut, muuten lausunto on vapaamuotoinen. 

Saako suositus olla englanniksi?

Suositus saa olla myös englanniksi. Kaikki muut hakemuksen osat tulee kirjoittaa joko suomeksi tai ruotsiksi.

Miten suositus lähetetään?

Hakija lähettää hakujärjestelmästä suosittelijan sähköpostiin pyynnön kirjoittaa suositus, minkä jälkeen suosittelija kirjautuu hakujärjestelmään suosittelijana ja tekee suosituksen hakujärjestämässä. Suosituksia ei siis tarvitse lähettää postitse. Mikäli suosituksissa on ongelmia, ota yhteyttä osoitteeseen selections@uwc.fi.

Voiko suosittelija lähettää lausuntonsa ennen kuin olen lähettänyt oman hakemukseni?

Suosittelijoiden lausuntoja ei varsinaisesti lähetetä, vaan ne täytetään suoraan sähköiseen järjestelmään. Täyttämisen voi tehdä, ennen kuin hakijan osuus on valmis.

Voinko lähettää hakemukseni ennen kuin suosittelija on täyttänyt lausuntonsa?

Älä lähetä hakemustasi järjestelmässä ennen suosituksen tallentumista järjestelmään. Mikäli suosittelijasi ei jostain syystä jätä suositusta järjestelmään määräaikaan mennessä, ota välittömästi yhteys valintakoordinaattoriin selections@uwc.fi.  

Riittääkö, että lukion arvosanakoosteen tulostaa Wilmasta?

Jos tulosteessa näkyvät kaikkien suorittamiesi kurssien arvosanat ja tuloste on kahden aikuisen oikeaksi todistama, niin kyllä riittää.

Ohjeissa sanotaan, että todistusten pitää olla “kahden aikuisen oikeaksi todistamat”. Miten toimin?

Toimi näin: ota kopiot peruskoulun päättötodistuksesta ja viimeisimmästä lukion arvosanakoosteesta. Kirjoita kumpaankin kopioon "Oikeaksi todistavat" tai muu vastaava teksti ja pyydä molempiin kahden aikuisen allekirjoitukset ja nimenselvennökset. Tee näin vaikka, alkuperäisessä olisi esim. rehtorin allekirjoitus. Allekirjoituksen kopio ei kelpaa sellaisenaan.

Mitä tarkoittaa hakulomakkeen kohta "Tärkeimmät koulun ulkopuoliset kurssit"?

"Koulun ulkopuoliset kurssit" -kohdassa kursseilla tarkoitetaan pääasiassa kursseja, joita suorittaa vapaa-ajallaan (eli kielikurssit, ensiapukurssit, pikkukokkikurssit, perhonsidontakurssit…), sekä muissa oppilaitoksissa suoritettuja kursseja. Voit nimenomaan kirjoittaa ne kurssit, joista ei saa lukiosuorituksia.

Millainen asiakirja on huoltajien suostumus?

Huoltajien suostumus kirjallinen ilmoitus siitä, että vanhempasi (huoltajasi) antavat sinulle luvan opiskella UWC-koulussa tai osallistua lyhytkurssille, mikäli tulet valituksi. Huoltajan suostumus tulee tulostaa hakujärjestelmästä ja vanhempiesi (huoltajiesi) sekä sinun tulee allekirjoittaa se. Tämän jälkeen se tulee ladata hakujärjestelmään.

Saako/tuleeko työtodistuksia tai harrastustodistuksia lähettää hakemuksen mukana?

Ei, hakemuksen tulee sisältää ainoastaan pyydetyt osat.

Jäikö kysyttävää?

Lähetä postia osoitteeseen: selections@uwc.fi.