Skip to content ↓

UWC-liikkeen historia

2000-luvun levottomassa maailmassa UWC-liikkeen tavoitteet ja päämäärät ovat edelleen yhtä tärkeitä kuin ne olivat vuonna 1962 - elleivät jopa tärkeämpiä.

UWC perustettiin vuonna 1962, kun Etelä-Walesissa sijaitseva Atlantic College avasi ovensa oppilaille. Kylmä sota oli käynnissä, ja koulun tavoitteena oli tuoda yhteen nuoria eri puolilta maailmaa, jotta he voisivat yhteistyöhön ja yhteisymmärrykseen perustuvan koulutuksen avulla toimia rauhan lähettiläinä.

UWC-koulutusmalli perustui saksalaisen kasvatustieteilijä Kurt Hahnin ajatuksiin. Hän onkin yksi UWC-liikkeen perustajäseniä. Hahn uskoi, että koulun tulisi valmistaa oppilaat elämää, ei yliopistoa, varten ja että koulutuksen tulisi opettaa joustavuutta ja kykyä kohdata niin haasteita kuin menestystä.

UWC-liikkeen perustaminen vuonna 1962 oli huipentuma Hahnin ajatuksille koulutuksen sisällöstä. Hän oli koulutusalan pioneeri, ja ennen UWC-liikettä hän oli mukana perustamassa Outward Bound -järjestöä ja saksalaista Salem School -koulua. Vuonna 1958 Hahn osallistui konferenssiin NATO Staff Collegessa ja inspiroitui siitä, kuinka toisessa maailmansodassa toisiaan vihollisina pitäneet tahot toimivat yhteistyössä. Tästä syntyi ajatus siitä, että kouluttamalla eri puolilta maailmaa tulevia nuoria yhdessä saatettaisiin estää tulevia konflikteja.  Usko siihen, että koulutuksella voi muuttaa maailmaa, on UWC-liikkeen kantava ajatus ja liikkeen missio onkin koulutuksen keinoin yhdistää ihmisiä, kansoja ja kulttuureja rauhan ja kestävän tulevaisuuden puolesta.

UWC-liike on perustamisestaan lähtien ollut sitoutunut siihen, että oppilaille tarjotaan haastava ja käänteentekevä kokemus. Tämän elämyksen tulisi motivoida UWC-opiskelijoita ja alumneja edistämään myönteistä muutosta ja luomaan rauhanomaista ja kestävää tulevaisuutta.

Page 1

Aikajana

UWC nykyisin

18


18 UWC-koulua

+155


Yli 150 paikallisyhdistystä eri maissa

60,000


Yli 60 000 oppilasta yli 180 maasta on opiskellut UWC-koulussa tai osallistunut UWC-lyhytkurssille