Skip to content ↓

Kuka voi hakea?

Seuraava haku alkaa 1.1.2021 ja päätyy 31.1.2021

Suomen UWC-stipendihaussa hakijan tulee olla:

 1. Ensimmäistä vuotta lukiossa opiskeleva (ehdoton)
 2. Suomen kansalainen ja/tai Suomessa vakituisesti asuva
 3. 16–19 vuotias UWC-opiskelujen alkaessa (15–18 vuotias haettaessa)

Lisäksi hakemiseen vaaditaan suomen kielen ja/tai ruotsin kielen taito. Valintahaastattelut järjestetään ainoastaan suomeksi tai ruotsiksi, ei englanniksi. Hakijalta edellytetään lisäksi riittävää englannin kielen taitoa (A-kieli tai vastaava). Hakijan odotetaan perustelevan, miksi hän haluaa hakea kahden vuoden opiskeluihin UWC-koululla, ja miksi juuri hän olisi sopiva henkilö stipendiaatiksi. Muutoin valintaan vaikuttavat lähinnä persoonalliset ominaisuudet.

Hyviä hakijoita on monenlaisia. UWC-koulun hengen luovat erilaiset ihmiset! Hyvän hakijan voi tunnistaa esimerkiksi…

 • innostuksesta erilaisiin asioihin
 • motivaatiosta
 • mielenkiinnosta maailmaa kohtaan
 • persoonallisuudesta
 • aloitteellisuudesta
 • reippaudesta
 • sosiaalisuudesta
 • akateemisista tavoitteista
 • sopeutuvaisuudesta
 • aktiivisuudesta muuallakin kuin koulussa

…tai monesta muusta ominaisuudesta. Tärkeää on into ja halukkuus sitoutua tiiviin United World College -yhteisön elämään kahdeksi vuodeksi. Luonnollisesti sopiva hakija osaa myös itse hoitaa hakemiseen liittyvät käytännön kyselyt, toisin sanoen äidin/isän ei siis tarvitse esimerkiksi tilata hakulomaketta lapselleen. Tämä ei kuitenkaan tarkoita sitä, ettemmekö vastaisi mielellämme vanhempien kyselyihin heitä askarruttavissa asioissa.

Ahvenanmaalaisten tulee hakea oman valintaprosessinsa kautta, josta lisätietoja voi tiedustella Sofie Norddlundilta. Katso tästä Ahvenanmaan UWC-yhdistyksen yhteystiedot. Mikäli ahvenanmaalaisilla ei ole kyseisenä vuonna tarjolla stipendipaikkoja, voivat he hakea Suomen UWC-haussa.