Skip to content ↓

FAQ - vanliga frågor

 Allmänt om skolorna

 • Hur skiljer sig UWC från andra internationella studier? (t.ex. ett år som utbytesstudent)
 • Hurudan mat får man på skolorna?
 • Hur bor man på skolorna?
 • Vad gör de som gått på UWC då de är färdiga?

Studier och aktiviteter

 • Hur studerar man modersmål?
 • Vilka ämnen läser man för IB-examen?
 • Vilka språk kan man studera?
 • Får min examen innehålla ett sjunde ämne?
 • Vilka aktiviteter finns på skolorna?
 • Hur går det med min musik- eller sporthobby på skolan?
 • Jag vill studera ämnet XYZ; kan jag göra det på skolan?

Ansökningsprocessen

 • Måste man ha över nio i medeltal om man vill söka till UWC?
 • Måste man ha gått pre-IB för att söka till UWC?
 • Hur bra erkännande ges IB-examen då man söker till finländska universitet eller högskolor?
 • Hur mycket kommer elevens föräldrar att behöva betala?
 • Täcker stipendiet endast tur- och returresor till skolan i början och i slutet av studierna – betalar man eventuella hemresor under lov själv?
 • När börjar och slutar skolornas terminer, när åker man till skolan?
 • Är man på skolorna året runt under de båda två åren, eller besöker man Finland däremellan, till exempel under lov?
 • På era sidor står det att de valda eleverna placeras på skolorna. Har man ingen möjlighet att själv påverka vart i världen man vill?
 • Jag åker som utbytesstudent i höst – har jag möjlighet att söka till UWC efter att jag kommit tillbaka från mitt utbytes-år?
 • Hur viktiga är engelskkunskaperna då stipendiaterna väljs?

Ansökningsblanketten

 • Hur skickar jag in min ansökan? När skall min ansökan vara framme?
 • Hur skall motiveringen och självbiografin skrivas?
 • I instruktionerna sägs det att två vuxna skall vidimera/bestyrka betygen. Hur sker detta?
 • Ska lärarens utlåtande skrivas av min engelsklärare?
 • Kan rekommendationer skrivas på engelska?
 • Ska lärarens rekommendation skickas in skilt eller tillsammans med resten av min ansökning?
 • Kan jag lämna in min ansökan före läraren fyllt i rekommendationen?
 • Räcker det med en kopia av mina gymnasievitsord på Wilma?
 • Vad betyder “de viktigaste kurserna utanför skolan” på ansökningsblanketten?
 • Hur skall vårdnadshavarens medgivande se ut?
 • Skall jag inkludera arbetsintyg m.m. tillsammans med ansökan?

 

Allmänt om skolorna

Hur skiljer sig UWC från andra internationella studier? (t.ex. ett år som utbytesstudent)

UWC är en livsstil. Att leva på UWC innebär mer än att bo i till exempel Norge eller Italien. Internationalism i det här fallet betyder att bo tillsammans med unga från nästan 100 olika länder 24 timmar i dygnet. Under de två åren får man inte bara vänner för livet utan också erfarenhet och förståelse av mångkulturalism – också dess baksida. Ex-UWC:are är entusiastiska networkare som också söker finansiering för skolorna.

Hurudan mat får man på skolorna?

Den lokala matkulturen märks och vegetarisk mat erbjuds. Fast maten i många skolor är ett evigt objekt för gnällande är maten på de flesta skolorna god och nyttig.

Hur bor man på skolorna?

På skolorna bor man på internat. Rummen är för det mesta fyrapersoners – det vill säga att det i ett rum finns fyra sängar, stolar hyllor etc. För det mesta är det mer smärtfritt att bo tillsammans än man på förhand kan tänka sig och rumskompisar blir ofta livslånga vänner.

Vad gör de som gått på UWC då de är färdiga?

Vi finns överallt! UWC:are finns inom många områden och UWC-nätverket är tätt och brett i Finland såväl som internationellt. Den gemensamma upplevelsen förenar människor från vitt skilda branscher. En stor del har fortsatt med högskolestudier i Finland eller utomlands.

 

Studier och aktiviteter

Hur studerar man modersmål?

Modersmål är en del av IB-examen. Om det finns tillräckligt många svenskspråkiga på skolan kan undervisning erbjudas (UWCRCN) annars sker studierna som själv studier. Beroende på skola kan det finnas en svenskspråkig tutor.

Vilka ämnen läser man för IB-examen?

För examen väljer man sex ämnen, tre "higher level" och tre "standard level" kurser. Utbudet av ämnen varierar från skola till skola. Till examen hör åtminstone modersmål, ett främmande språk, matematik, en naturvetenskap och en samhällsvetenskap. Det sjätte ämnet är valbart (t.ex. bildkonst, musik eller någon av de tidigare nämnda ämnesgrupperna). Exempel på samhällsvetenskaper är historia, ekonomi, geografi och filosofi.

Vilka språk kan man studera?

Språkutbudet varierar, men på de flesta skolor undervisas engelska, franska och spanska. Dessutom tas seden dit man kommer; i Hongkong kan man studera kinesiska, i Italien italienska och i Norge norska.

Får min examen innehålla ett sjunde ämne?

Reglerna om ett sjunde ämne varierar från skola till skola. De flesta skolor rekommenderar inte att ha ett extra ämne och vissa tillåter det inte alls. Också den finska UWC-kommittén avråder från ett extra ämne. Fast det finns många intressanta ämnen och du har studiemotivation är det viktigt att komma ihåg att de finaste stunderna under skoltiden oftast händer utanför klass.

Vilka aktiviteter finns på skolorna?

Allt mellan himmel och jord – eller åtminstone närapå; sjöräddning, mexikansk folkdans, bergsklättring, keramik, körsång, simning, skrinning, teckenspråk, fotboll etc. Ofta kan du också själv påverka utbudet av aktiviteter.

Hur går det med min musik- eller sporthobby på skolan?

Möjligheterna varierar. På skolorna kan det finnas utrymme och instrument för musicering och det finns också utrymme för att sporta. Å andra sidan finns det många andra aktiviteter och det kan vara svårt att ha tillräckligt med tid att ägna sig professionellt åt att träna musik eller sport.

Jag vill studera ämnet XYZ; kan jag göra det på skolan?

Utbudet av ämnen varierar från skola till skola, se skolornas egna hemsidor. Mer info om IB och om ämnesval hittar du på International Baccalaureate Organizations hemsidor.

 

Ansökningsprocessen

Måste man ha över nio i medeltal om man vill söka till UWC?

God skolframgång underlättar livet på skolan. Viktigast är ändå den sökandes personlighet; entusiasm, motivation, aktivitet, utåtriktning, livssyn etc.

Måste man ha gått pre-IB för att söka till UWC?

Det spelar ingen roll om man gått pre-IB eller ej – alla sökanden behandlas lika.

Hur bra erkännande ges IB-examen då man söker till finländska universitet eller högskolor?

IB-examen är en vitt erkänd också i Finland och den är fullt jämförbar med den finländska studentexamen. Det finns omräkningstabeller för att kunna jämföra IB-examen med den finska. De som gått på UWC utanför Europa kan dock bli tvungna att söka på den så kallade “utländska kvoten” och att skriva ett annorlunda inträdesprov - det beror på universitet. Erfarenhet har dock visat att detta oftast bara är positivt. Det som är viktigt att komma ihåg är dock att ansökningstiden kan gå ut tidigare och det kan krävas högre baspoäng för de med IB-examen - igen, det beror på universitet.

Hur mycket kommer elevens föräldrar att behöva betala?

Stipendiet täcker terminsavgifter, såväl som boende och mat. Dessutom täcker resekostnadersättningar största delen av resorna mellan hemmet och skolan – både till sommaren och till julen. Det som återstår för föräldrarna att betala är fickpengar och andra övriga kostnader såsom kostnader i samband med projektveckor, kläder, stadsbesök etc. Vissa skolor kräver också att man har en reseförsäkring.

UWC-stipendier är skattefria upp till beloppet för det årliga konstnärsstipendiumet. Den del som överskrider det skattefria beskattas som förvärvsinkomst. Finlands UWC-förening ansvarar inte för eventuella skattekonsekvenser som uppstår av stipendiet. Observera att de stipendier som tilldelas UWC Atlantic College och UWC-USA överstiger beloppet för det årliga konstnärsstipendiumet. Därför ber vi sökande att anmäla sin vilja att söka till dessa skolor i ett separat avsnitt på ansökningsformuläret.

Täcker stipendiet endast tur- och returresor till skolan i början och i slutet av studierna – betalar man eventuella hemresor under lov själv?

Man får resekostnadsersättning för de följande resor:
Till skolan (en väg)
Första årets vinter (tur-retur)
Första årets sommar (tur-retur)
Andra årets vinter (tur-retur)
Returresa från skolan (en väg)

När börjar och slutar skolornas terminer, när åker man till skolan?

Terminer börjar och slutar enligt skolornass egna terminplan, se skolornass egna hemsidor. Vanligtvis börjar skolan i slutet av augusti eller i början av september (i Swasiland i januari). 

Är man på skolorna året runt under de båda två åren, eller besöker man Finland däremellan, till exempel under lov?

Man återvänder till Finland mellan terminerna, studierna försiggår alltså inte året runt.

På era sidor står det att de valda eleverna placeras på skolorna. Har man ingen möjlighet att själv påverka vart i världen man vill?

Ja och nej. På ansökningsblanketten skall sökanden sätta skolorna i prioriteringsordning och motivera sin val. Då stipendierna fördelas tas detta i beaktande tillsammans med många andra faktorer. Det finns dock bara ett begränsat antal stipendium till varje skola.

Jag åker som utbytesstudent i höst – har jag möjlighet att söka till UWC efter att jag kommit tillbaka från mitt utbytes-år?

Nej. Du kan bara söka till UWC det år då du går första året i gymnasiet. Om du alltså åker under ditt första gymnasieår kan du inte söka. Enda undantaget till detta är om du åker på utbyte efter nian och alltså inte är inskriven på ett finländskt gymnasium – då kan du söka det år du går på ettan.

Hur viktiga är engelskkunskaperna då stipendiaterna väljs?

Goda engelskkunskaper hjälper dig att lyckas på UWC. Dock måste dina kunskaper inte vara närapå perfekta – det är summan av din ansökan och din intervju som avgör om du blir stipendiat.

 

Ansökningsblanketten

Hur skickar jag in min ansökan? När skall min ansökan vara framme?

Man fyller i en elektronisk ansökning och skickar den. Ansökningarna kan inte skickas in per post, fax eller e-post. För sent anlända ansökningar behandlas inte.

Hur skall motiveringen och självbiografin skrivas?

I ansökningens fria delar uppmuntras till fritt skapande. Det är dock ingen idé att göra ansökningen “annorlunda” bara för att vara just annorlunda. Det är innehållet som är det viktigaste. Bakgrundsidén till det hela är att ge kommittén en möjlighet att närmare lära känna den sökande – därför är det viktigt att personligheten och tankesättet hos den sökande lyser igenom i texten. Vissa lyckas göra detta genom en officiell text, andra anser att det hela bäst kommer fram genom den egna dialekten. Allt är tillåtet, men håll i minnet att ansökningen inte skall vara svårläst. UWC-kommittén läser hundratals ansökningar, så för att underlätta deras arbete är det klokt att göra texten lättfattlig.

Anvisningat till självbiografin och motiveringen finns i ansökninssystemet.

I instruktionerna sägs det att två vuxna skall vidimera/bestyrka betygen. Hur sker detta?

Vidimering eller bestyrkning betydera att kopians riktighet intygas av två personer. Gör så: ta kopior av grundskolans avgångsbetyg och av det senaste betyget från gymnasiet. Skriv "kopians riktighet intygar" på båda kopiorna och be sedan två vuxna för deras underskrift och namnförtydligande. Gör detta även om det finns tidigare underskrifter på betyg. Skicka inte in original betyg eftersom ansökningarna inte returneras.

Ska lärarens utlåtande skrivas av min engelsklärare?

Vilken som helst av de lärare du hade i högstadiet eller gymnasiet kan skriva en rekommendation, om läraren känner dig och dina tillvägagångssätt.

Kan rekommendationer skrivas på engelska?

Rekommendationerna kan skrivas också på engelska. Alla andra delar av ansökningen bör skrivas antingen på svenska eller finska.

Ska utlåtanden skickas in skilt eller tillsammans med resten av min ansökning?

Utlåtanden skickas inte i papperskopia, din referens fyller i rekommendationen endast i ansökningssystemet.

Kan jag lämna in min ansökan före läraren fyllt i rekommendationen?

De efterfrågade delarna kan man skickas i posten före rekommendationen blivit fylld i. Skicka inte hela ansökan in i systemet innan rekommendationen sparats dit. Om din lärare för någon orsak inte fyllt i sin rekommendation innan ansökningstidens slut så kontakta oss på selections@uwc.fi.  

Räcker det med en kopia av mina gymnasievitsord på Wilma?

Det räcker om kopian visar alla dina avlagda kursers vitsord och kopian blivit vidimerade av två vuxna personer.

Vad betyder "de viktigaste kurserna utanför skolan" på ansökningsblanketten?

"De viktigaste kurserna utanför skolan" betyder i första hand kurser som genomförs på fritiden (språkkurser, första hjälp-kurser, matlagningskurser, fallskärmshoppning etc.) och kurser genomförda på andra institutioner. Du kan med andra ord också nämna kurser som du inte får gymnasiepoäng för.

Hur skall vårdnadshavarens medgivande se ut?

Vårdnadshavarens medgivande är en angivande där dina föräldrar (el. vårdnadshavare) ger dig lov att studera på en UWC-skola om du skulle bli vald. Vårdnadshavarens medgivande bör utskrivas från ansökningsystemet och dina föräldrar bör underteckna den. Kom ihåg att underteckna den också själv! Undertecknade blanketten bör laddas till ansökningsystemet.

Skall jag inkludera arbetsintyg m.m. tillsammans med ansökan?

Nej, ansökan skall endast inkludera de efterfrågade delarna.  

Har du fler frågor?
Mejla selections@uwc.fi