Skip to content ↓

Vem kan söka?

Den sökande ska

 • studera första året i gymnasiet
 • vara 15-17 årig
 • ha finländskt medborgarskap eller vara stadig bosatta i Finland

Eleverna förutsätts ha goda kunskaper i engelska (A-språk eller motsvarande). Sökande förväntas motivera varför hon/han vill söka till en UWC-skola. I övrigt är det främst de personliga egenskaperna som inverkar på valet av stipendiater.

Det är personligheterna som utgör grunden för UWC-skolorna och därför finns det sökande av många olika slag. En bra sökande känns igen på...

 • det mångsidiga intresset för olika saker
 • motivationen
 • intresset för världen
 • personligheten
 • den sociala förmågan
 • entusiasmen
 • förmågan att anpassa sig
 • de akademiska målsättningarna
 • initiativrikedomen
 • engagemanget utanför skolan

… eller genom många andra egenskaper. Det är viktigt att viljan och ivern finns då man förbinder sig till den intensiva United World College-gemenskapen. En ansökande som ovanstående beskrivning passar in på kan naturligtvis själv sköta alla praktiska frågor angående ansökningsprocessen. Med andra ord behöver alltså inte mamma eller pappa t.e.x inte beställa ansökningsblanketten. Trots detta svarar vi förstås gärna på alla frågor som även föräldrar kan tänkas ha.

Ålänningarna har en egen nationalkommitté genom vilken de bör ansöka om stipendium. Mer information om detta fås vid behov av Sofie Norrlund. Ålands UWC-kommittés kontaktinformation kan du hitta här.

Annons i Hufvudstadsbladet den andra januari 2018 (s. 29)