Skip to content ↓

UWC-skolorna

Det finns totalt 17 UWC-skolor på olika håll i världen. Den äldsta är Atlantic College i Wales och den yngsta är UWC Maastricht i Nederländerna. Varje UWC-skola har sin egen speciella karaktär. Då UWC-kommittén väljer stipendiater och placerar ut dessa till de olika skolorna fäster de uppmärksamhet vid den sökandes egna önskemål. Vid det slutliga beslutet väger ändå kommittémedlemmarnas syn på vilken stipendiat som skulle passa i vilken skola tyngst.

Mer information om varje UWC-skola hittar du här på finska och här på engelska. Information på svenska kommer att uppdateras under hösten 2017.