Skip to content ↓

Mikä on UWC?

UWC (United World Colleges) on maailmanlaajuinen koulutusliike, joka yhdistää ihmisiä, kansoja ja kulttuureita koulutuksen avulla. Liikkeen tarkoituksena on edistää rauhaa ja kestävää tulevaisuutta. 

Keskeistä UWC-liikkeessä on usko siihen, että koulutuksen avulla voidaan tuoda nuoria yhteen kaikenlaisista lähtökohdista. UWC-opiskelijat saavat ainutlaatuisen mahdollisuuden oppia ja ymmärtää toisiaan ja erilaisuutta. Kokemus kannustaa rohkeaan toimintaan myönteisen muutoksen puolesta ja vastuullisten valintojen tekemiseen. UWC-koulut ympäri maailmaa tarjoavat haastavan ja elämää muuttavan kokemuksen monimuotoiselle ryhmälle nuoria. UWC-koulutus motivoi nuoria yhteisiin arvoihin tukeutuen:

  • Kansojen ja kulttuurien välinen yhteisymmärrys
  • Erilaisuuden arvostaminen
  • Vastuunotto
  • Yhteisen vastuun kantaminen ja toisten kunnioittaminen
  • Myötätunto ja muiden palveleminen
  • Ympäristön kunnioittaminen
  • Idealismi
  • Itsensä haastaminen
  • Toiminta ja henkilökohtaisen esimerkin näyttäminen

Tällä hetkellä UWC-kouluja on yhteensä 18 ja ne sijoittuvat neljälle eri mantereelle. Suurin osa kouluista on tarkoitettu 16−19-vuotiaille; ikäryhmän energiaa ja idealismia ohjataan kohti empatiaa, vastuunkantamista ja elämänpituista toimintaa. Opiskelijat suorittavat kouluissa International Baccalaureate (IB) -tutkinnon, jonka kehittämisessä UWC-liike on ollut vahvasti mukana. Koulut painottavat myös kokemuksellista oppimista, palvelutyötä, kulttuuria ja urheilua.

UWC-oppilaat valitaan 155 maassa paikallisten valintakomiteoiden (UWC National Committees) kautta. Valinnat perustuvat hakijoiden osoittamaan potentiaaliin. UWC-aatteen mukaisesti sosioekonomisen taustan ei tule vaikuttaa opiskelijaksi hyväksymiseen, ja lukiotasolle valituista UWC-oppilaista 75 prosenttia saakin osittaisen tai täyden stipendin.

UWC-liikkeeseen kuuluvat myös UWC-lyhytkurssit. Kursseja pidetään sekä UWC-kouluilla että muualla.

UWC vaalii elämänmittaista sitoutumista sosiaaliseen vastuunkantoon. Liikkeen arvojen toteutumista edistää  yli 60 000 alumnin maailmanlaajuinen verkosto. UWC-alumnit uskovat, että rohkealla toiminnalla voi saada aikaan muutoksen paikallisella, kansallisella ja kansainvälisellä tasolla rauhan ja kestävän tulevaisuuden varmistamiseksi.