Skip to content ↓

UWC-koulutusmalli ja sen periaatteet

 

There is more in us than we know if we could be made to see it; perhaps, for the rest of our lives we will be unwilling to settle for less.”

Kurt Hahn, UWC-liikkeen perustaja

UWC-koulutusmallille tunnusomaista on pyrkimys monimuotoisuuteen. Se on keskeinen osa jokaista UWC-koulua ja kattaa koko UWC-yhteisön. Kaikki opiskelijat saavat nauttia opiskelusta monimuotoisessa ympäristössä, joka auttaa avartamaan maailmankuvaa ja käsitystä omasta itsestä - samalla kun opiskelu johtaa kohti kansainvälisesti tunnettua tutkintoa.

UWC auttaa opiskelijoita löytämään mahdollisuuden muutokseen. He oppivat, maailmaa voi muuttaa omien rohkeiden valintojen, henkilökohtaisen esimerkin ja epäitsekkään johtamisen kautta. UWC tukee nuoria, jotta he voisivat saavuttaa oman älyllisen, moraalisen, esteettisen, tunteellisen, sosiaalisen, henkisen ja fyysisen potentiaalinsa.

Opiskelu UWC-kouluissa perustuu seitsemään periaatteeseen, joissa tiivistyy ajatus koulutuksen kokonaisvaltaisuudesta. Näitä periaatteita kannattelevat lisäksi pyrkimys rauhaan, kestävyyteen ja oikeudenmukaisuuteen, jotka ovat UWC-liikkeen perusarvoja.

  1. Koulutuksen tulee tapahtua monimuotoisessa kouluyhteisössä. Opiskelijat tulee valita sellaisilta alueilta ja ryhmistä, jotka edustavat laajasti kansakuntien sisäisiä sekä niiden välisiä jännitteitä.
  2. Koulutus tarvitsee kulttuurien välistä ymmärrystä ja aitoa toisista välittämistä. UWC-koulujen yhteisöllinen asuminen ja opiskelijoiden yhteiset kokemukset mahdollistavat maailmanlaajuisiin ongelmiin yhdessä pureutumisen.
  3. Fyysinen kunto ja terveellinen elämäntapa ovat tärkeitä tasapainoisen henkilön kehityksessä. Epäterveelliset elämäntavat rajoittavat henkilöiden voimavaroja.
  4. Yhteisön vuorovaikutus on koululla elämisen keskiössä. Tämä vaatii aktiivista osallistumista kaikilta kouluyhteisön jäseniltä.
  5. Opiskelijoiden pitää pystyä olemaan aloitteellisia kestävään kehitykseen liittyvissä asioissa niin koulu- kuin henkilökohtaisella tasolla.
  6. Opiskelijoilla tulee olla mahdollisuuksia harjoitella oma-aloitteisuutta, itsekuria ja vastuullisuutta, sekä riskienhallintaa ja haasteiden vastaanottamista. Tähän tulee saada tarvittaessa aikuisilta tukea.
  7. Yksilöiden ainutlaatuiset edellytykset ja kyvyt huomioidaan. Jokaisessa koulussa tulee olla tukimuotoja, jotka auttavat opiskelijoita saavuttamaan potentiaalinsa.

Kaikki UWC-koulut jakavat samat arvot ja tavoitteet, mutta jokainen koulu toimii eri tavoin paikallisen ympäristön huomioiden. UWC-koulutusmalli luo yhteisen toimintamallin, jota kaikki koulut noudattavat, ja joka tekee UWC-koulutuksesta ainutlaatuisen.