Skip to content ↓

Opiskelijahuolto

UWC on sitoutunut vahvasti opiskelijoiden hyvinvoinnin edistämiseen, heidän kehityksensä tukemiseen sekä henkilökohtaisen ja yhteisöllisen tuen tarjoamiseen. Opiskelijat tulevat UWC-kouluihin ympäri maailman, jotta UWC-liikkeen pyrkimys monimuotoisuuteen toteutuisi, ja samalla he kohtaavat haasteita, joissa koulut tukevat heitä: muuttaminen pois kotoa, kielen oppiminen, haastava akateeminen koulutus ja monia muita.

Jokaisessa UWC-koulussa on henkilökunnan jäseniä, joiden tehtävänä on tukea opiskelijoiden hyvinvointia. He ovat esimerkiksi asuntolavanhempia, oppilaanohjaajia, sairaanhoitajia ja kuraattoreita, terveys- ja hyvinvointiasiantuntijoita, asuntolajohtajia sekä psykologeja ja psykiatreja. Lisäksi opiskelijoille tarjotaan mahdollisuus terveydenhuoltoon niin kampuksella kuin tarvittaessa sen ulkopuolella.

On myös tärkeää, että jokainen opiskelija pohtii itsenäisesti omaa rooliaan kouluyhteisössä, esimerkiksi sitä, miten toimii yhteistyössä muiden kanssa ja miten omalla toiminnallaan voi edistää yhteisön rakentumista. UWC-kampuksilla elämää ohjaa yksinkertainen ohjenuora, joka pohjautuu toisten kunnioitukseen. Mikäli opiskelija on onnellinen ja turvassa, hänen on mahdollista onnistua niin luokkahuoneessa kuin yhteisössään.

Opiskelijoiden hyvinvoinnista vastaavat henkilökunnan jäsenet kokoontuvat kampuksilla säännöllisesti varmistaakseen, että kaikilla on samat hyvinvointia koskevat tavoitteet yhteisössä, jossa asutaan, opitaan ja työskennellään yhdessä. Orientaatioviikolla opiskelijoille tarjotaan opastusta yhteisön hyvinvointiin liittyen, erityisesti koskien monimuotoisuuden ja kulttuurien välisten erojen huomioimista. Läpi kouluvuoden, opiskelijoilla on keskusteluja ja tapaamisia, joiden tavoitteena on edistää ja vahvistaa koulujen UWC-yhteisöä.

Lisäksi, UWC tarjoaa hyvinvoinnista vastuussa olevalle henkilökunnalle mahdollisuuksia kehittyä työssään sekä mahdollisuuden tehdä yhteistyötä muiden UWC-koulujen henkilökunnan kanssa, jotta työ olisi mahdollisimman paljon oppilaiden hyvinvoinnin eduksi.