Skip to content ↓

Harrastukset ja palvelutyö

 

Confidence in effort, modesty in success, grace in defeat, fairness in anger, clear judgment even in the bitterness of wounded pride and readiness for service at all times.”

Kurt Hahn, UWC-liikkeen perustaja 

‘Creativity, Activity, Service’ (CAS) on aina ollut UWC-koulutuksen keskiössä. Kaikkia opiskelijoita rohkaistaan ylittämään itsensä niin luokkahuoneessa kuin harrastusten parissa. Harrastustoiminnan laaja kirjo mahdollistaa sen, että jokainen voi olla mukana ja aktiivinen niin luovassa, fyysisessä kuin sosiaalisessa toiminnassa.

Jokainen UWC-koulu tarjoaa laajan valikoiman sekä opettaja- että oppilasjohtoisia CAS-aktiviteetteja.

Creativity

Taiteet ja kokemukset, joissa luova ajattelu ja tekeminen korostuu. Esimerkkejä ovat teatteri, musiikki, taidehistoria, kulttuurivierailut ja tanssi.

Activity

Fyysinen harjoittelu ja fyysiset haasteet. Joitakin esimerkkejä ovat kiipeily, melonta, juoksuryhmät, koripallo ja suunnistus, lisäksi paljon muita vaihtoehtoja.

Service

Palkaton ja vapaaehtoinen toiminta, jonka avulla opiskelija ja koulua ympäröivä yhteisö voivat toimia opettavaisessa vuorovaikutuksessa.

Mahdollisuudet vaihtelevat koulusta toiseen, tässä esimerkkejä eri kouluilta: paikallisen päiväkodin tukeminen, juoksuharrastuksen ohjaaminen pakolaisleirissä, yhteistyö vammaisille suunnattujen urheilu- ja teatteriryhmien kanssa, tiedetyöpajojen ohjaaminen lapsille ja aikuisille, englanninkielisten keskusteluryhmien vetäminen paikallisyhteisössä, työskentely koulun luomupuutarhassa sekä monikulttuuristen kokemusten tarjoaminen paikallisille alakouluille.

CAS osoittaa, että UWC-koulutus ei ole vain akateemisia haasteita, vaan elämäntapa, jossa kehitetään myötätuntoa ja empatiaa toisia ihmisiä kohtaan. CAS tuo opiskelijoille mahdollisuuden käyttää luokkahuoneissa opittuja tietoja ja taitoja todellisessa maailmassa. CAS kuuluu UWC-kokemuksen ytimeen, ja opiskelijat oppivat vuorovaikutustaitoja sekä tunnistamaan omia vahvuuksiaan haasteiden edessä. Se tarjoaa vastapainon akateemisille paineille.

Nykyään CAS kuuluu niihin kolmeen vaatimukseen, jotka jokaisen International Baccalaureate Diploma Programme -opiskelijan, ja näin ollen UWC-opiskelijan, tulee suorittaa. Useat IB-koulut vaativat vain vähimmäismäärät CAS-tunteja, kun taas UWC-kouluissa CAS on erityisasemassa. Useimmat opiskelijat tekevät yhden lukukauden aikana enemmän CAS-tunteja kuin muissa kouluissa tehdään koko vuoden aikana. Moni UWC-opiskelija kokeekin CAS-aktiviteettien olevan olennaisin osa UWC-kokemustaan.