Skip to content ↓

Yhdistyksen syyskokous 28.10 ja Alumijäsenen haku UWC-toimikuntaan

Hyvä Suomen UWC-yhdistyksen jäsen ja alumni, (svenska nedan)

Suomen UWC -yhdistyksen sääntömääräinen syyskokous pidetään 28.10.2020 kello 18 alkaen Skypessä.

Kokouksessa käsitellään sääntömääräiset asiat. Kokouksessa ei valitettavasti voida hyväksyä talousarviota eikä toimintasuunnitelmaa vuodelle 2021, koska koulujen tarjoamat paikat yhdistykselle ilmoitetaan hintoineen meille vasta marraskuun lopussa. Alustavat arviot koulupaikkojen jaon suhteen tullaan esittelemään kokouksessa. Talousarvion ja toimintasuunnitelman hyväksymistä varten tullaan järjestämään yhdistyksen ylimääräinen kokous.

Yhdistyksen hallitus tulee esittämään syyskokoukselle sääntömuutosehdotuksen. Muutosehdotus koskee kevätkokouksen yhteydessä käytyä keskustelua hallituksen paikkamäärän lisäämisestä, varajäsenten läsnäolo-, puhe- ja äänioikeudesta, sekä etäosallistumisen mahdollistamista yhdistyksen kokouksissa. Yhdistyksen hallituksen ehdotuksen saa laittamalla viestiä info@uwc.fi. Muutosehdotus koskee yhdistyksen sääntöjen pykäliä 5, 6 ja 9.

Kokoukseen ovat tervetulleita kaikki yhdistyksen jäsenet ja Suomen UWC alumnit. Muista ilmoittautua ajoissa, mielellään viimeistään 21.10. osoitteeseen info@uwc.fi. Etukäteisilmoittautuminen auttaa meitä lähettämään tarkennetut ohjeet kokoukseen osallistumisesta.

Muistathan maksaa jäsenmaksusi. Jos haluat tarkistaa jäsenmaksusi voimassaolon, voit laittaa sähköpostia osoitteeseen jasenasiat@uwc.fi.

Alumnijäseneksi toimikuntaan?

Kiinnostaako sinua edustaa alumneja Suomen UWC-toimikunnassa? Haluatko olla mukana uusien UWC-stipendiaattien valinnoissa?

Etsimme innokasta alumnia UWC-toimikunnan uudeksi alumnijäseneksi! Suomen UWC-toimikunta on Suomen UWC-yhdistyksen yhteydessä toimiva elin, jonka päätehtävänä on toimia aktiivisena linkkinä yhdistyksen ja rahoittajien välillä sekä suorittaa jokakeväiset opiskelijavalinnat yhdessä yhdistyksen kanssa. Toimikuntaan kuuluu 6-10 jäsentä, joista alumnijäsen edustaa Suomen UWC-yhdistystä yhdistyksen puheenjohtajan ja toimikunnan sihteerin kanssa. Uuden toimikunnan jäsenen toimikausi on kolme vuotta, minkä jälkeen hänet voidaan valita 1-3 vuoden jatkokaudelle.

Toimikunta pitää vuosittain ainakin seuraavat kolme kokousta:

  1. Helmikuu – opiskelijavalintoja valmisteleva kokous

  2. Maaliskuu – opiskelijavalinnat

  3. Loppusyksy – kannanotto yhdistyksen tekemiin strategisiin linjauksiin ja toiminta-avustusanomuksen käsittely

Suurin aikasitoumus on siis keväällä opiskelijavalintoihin liittyvissä tehtävissä. Aikaisempaa kokemusta et tarvitse; oma motivaatio ja kiinnostus suomalaisen UWC-toiminnan tukemiseen ja kehittämiseen on tärkeintä.

Uusi toimikunnan alumnijäsen valitaan syyskokouksessa 28.10 (Skype). Ilmoitathan kiinnostuksestasi alumnijäsenen rooliin lyhyen esittelytekstin kera viimeistään tiistaina 27.10 osoitteeseen info@uwc.fi. Vastaamme myös mielellämme mahdollisiin kysymyksiin!

::::::::::::

Finska UWC föreningens stadgeenliga höstmöte hålls 28.10.2020 klockan 18 via Skype.

I mötet behandlas stadgeenliga ärenden. Budgeten och verksamhetsplanen för 2021 kan inte fastställas på grund av att vi inte ännu fått konfirmation från skolorna om de platser de erbjuder. Vi kommer att få dem antagligen i slutet av november. Vi kommer att presentera dem så långt det går med nuvarande information. Ett extra möte kommer att tillkallas då vi får dem fastslagna.

Föreningens styrelse kommer att föreslå en ändring i stadgarna enligt det som diskuterats i vårmötet. Förslagen gäller ökandet av antalet medlemmar i styrelsen, ökandet av extraordinära medlemmarnas befogenheter samt möjliggörandet av deltagande på distans i föreningens möten i fortsättningen. Förslaget gäller paragaferna 5, 6, och 9 i föreningens stadgar. Förslaget är bifogat. Markerat med rött är det nya förslaget och överstruket är det som föreslås att ska tas bort. Förslaget kan du få genom att mejla info@uwc.fi.

Till mötet är alla styrelsens medlemmar och finska UWC alumner välkomna. Kom ihåg att anmäla er i tid; gärna senast 21.10. till adressen info@uwc.fi. Förhandsmälningen hjälper oss att skicka mera specifika anvisningar gällande deltagandet i mötet.

Kom ihåg att betala din medlemsavgift. Om du är osäker om du redan betalat kan du kolla upp det genom att mejla jasenasiat@uwc.fi. 

Bli alumnirepresentant i UWC-utskottet!

Är du intresserad av att få vara med och representera alumner i Finska UWC-utskottet? Vill du vara med i ansökningsprocessen och välja nya Finska UWC stipendiater?

Vi söker efter en driven person till rollen som UWC-utskottets alumnmedlem. Utskottet hör till Finska UWC-föreningen, vars huvuduppgift är att samarbeta med UWC-styrelsen och finansierarna, och att vara involverad med att välja de årliga UWC-stipendiaterna. Det hör 6-10 medlemmar till UWC-utskottet, var av alumnmedlemmen representerar Finska UWC-föreningen tillsammans med föreningens ordförande och utskottets sekreterare. Mandatperioden för en ny medlem är tre år, var efter hen kan bli vald till en 1-3 års fortsättningsperiod.

UWC-utskottet håller årligen minst följande tre möten:

  1. Februari – förberedande av stipendiatvalen

  2. Mars – Val av nya stipendiater

  3. Senhöst – ställningstagande till UWC-styrelsens strategiska beslut samt behandling av verksamhetens understödsansökan.

Största engagemanget tidvis är under våren då nya stipendiaterna väljs. Tidigare erfarenhet krävs ej, det viktigaste är att du är intresserad och motiverad för att uppehålla och förbättra Finska UWC-verksamheten.

Den nya alumnmedlemmen väljs i vårt höstmöte den 28.10 på Skype. Meddela om ditt intresse för alumnmedlemmens roll med en kort introduktionstext till info@uwc.fi senast tisdagen den 27.10. Vi svarar gärna på era frågor!

Näytä vähemmän

Page 1

1981 (1) 1987 (2) 1988 (1) 1997 (1) 1999 (1) 2000 (1) 2001 (1) 2002 (2) 2003 (1) 2006 (1) 2008 (1) 2009 (5) 2010 (4) 2012 (1) 2013 (4) 2014 (6) 2015 (3) 2016 (4) 2017 (5) 2017-2019 (1) 2018 (4) 2018-2020 (2) 2019 (6) 2019-2021 (1) 2020 (7) 2021 (7) 2021 short courses (19) 2022 (7) 2022 short courses (2) 40 under 40 (1) Adriatic (13) After UWC (1) AGM (1) Alumni (111) Annual Report (1) Arts (27) Atlantic (3) Brasil (2) Costa Rica (3) covid-19 (6) CSC (2) Dilijan (2) Education (31) Entrepreneurship (5) Environment and sustainability (8) Equality and human rights (12) Ermenistan'daki Ögrencimizden süper proje (1) Estudiantes (3) Fundraising (3) Gacetillas (1) Gender (8) Generacion 2022 (1) Giving Back (6) GLE Short Courses (2) Governance (1) Info Days (1) Initiative (1) International Biosphere Stewardship (2) Iraq (2) Iraqi (1) Iraqi_environment (1) journalism (7) Key Figures (6) Leadership (9) Li Po Chun UWC (17) LPC (4) Maastricht (2) Mahindra (1) Medicine (14) Morgan Stanley (1) Mostar (13) Mundo (2) MUWCI Short Courses (3) National Committee (1) News (5) Oryantasyon 2017 (1) Peace and development (12) Pearson (8) Pearson College UWC (26) Photography (1) Politics (24) Profile (255) Promotions (1) RBC (4) RCN (6) Refugees (29) Scholarships (1) SEA (1) Selection (3) selections (1) selections2020 (1) Short Course (1) Short Courses (3) Students (25) Sustainability (31) Teacher (8) Thailand (2) United World Colleges (1) USA (3) UWC Adriatic (23) UWC Atlantic (19) UWC Bahamas (1) UWC Belgium (6) UWC Bolivia (10) UWC Changshu (18) UWC Class of 2021 (1) UWC Class of 2022 (2) UWC Costa Rica (18) UWC Day 2020 (1) UWC Dilijan (11) UWC East Africa (5) UWC Eswatini (2) UWC Iraq (3) UWC ISAK Japan (10) UWC Maastricht (17) UWC Mahindra (18) UWC Mostar (15) UWC Red Cross Nordic (21) UWC Robert Bosch (11) UWC Romanian NC (2) UWC SEA (22) UWC South East Asia in Singapore (1) UWC Thailand (10) UWC Unlocked Online Short Courses (5) UWC Waterford Kamhlaba in Eswatini (1) UWCShortCourse (2) UWCTanzania (1) UWC-USA (10) Waterford Kamhlaba UWC (13) بيئتنا_عراقنا (1)
No news stories have been added to this category yet.