Skip to content ↓

Kutsu yhdistyksen ylimääräiseen kokoukseen 31.3

Hyvä jäsen, (svensk referat nedan)

yhdistyksen hallitus kutsuu koolle ylimääräisen yhdistyksenkokouksen 31.3.2021

Kokouksessa käsiteltävät asiat:

Yhdistyksen vuokrasopimus päättyy Satakuntatalon peruskorjauksenvuoksi 31.5.2021. Yhdistyksen hallitus tarvitsee yhdistyksen valtuutuksen uusien toimitilojen hankkimiseen.

Suomen UWC -yhdistyksen hallitus toivoo Suomen UWC-yhdistyksen linjaavan hintakaton n. 60 000€/2v/stipendiaatti, jotta yhteistyötä valittujen koulujen kanssa voidaan jatkaa ja jotta yhdistys voi alkaa neuvottelemaan koulumaksuista koulujen kanssa. Yhdistyksen hallituksen esitys perustuu viimeaikaisiin päätöksiin stipendien verotuksesta, jossa vuotuisen taiteilija-apurahan ylittävä osa katsotaan ansiotuloksi, täten verotettavaksi tuloksi. KHO:n päätössekä UWC koulujen kasvavat lukukausimaksut vaikeuttavat kuluttoman stipendin takaamista, minkä vuoksi yhdityksen hallitus haluaa yhdistyksen käyvän keskustelua asiasta sekä linjaavan reunaehdot kouluvalinnoille, jotta kuluton stipendi suomalaisille stipendiaateille voidaan taata jatkossakin. Kaikkiin stipendiaatteihin, joita päätös koskettaa on oltu henkilökohtaisesti yhteydessä. Asiaa on käsitelty myös UWC-toimikunnassa.

Käsiteltävät aiheet esitellään tarkemmin kokouksessa.

Kokous toteutetaan etäyhteyksin.

Ilmoittauduthan viimeistään 30.3.

Esityslista lähetetään viikkoa ennen kokousta ilmoittautuneille.

Maksathan jäsenmaksusi ennen osallistumista. Maksuohjeet löytyvät yhdistyksen sivuilta https://www.fi.uwc.org/uwc-suomi/jsenmaksut

Ystävällisin terveisin,
Yhdistyksen hallitus

Bästa medlem,

Föreningens styrelse sammankallar föreningens extraordinärie möte 31.3 kl. 18.

I mötet behandlas följande:

Föreningens styrelse kommer att föreslå en övre gräns på skolbetalningarna (ca. 60 000€ per student/2 år) med hänvisning till högsta förvaltningsdomstolens beslut om att UWC-stipendierna inte är skattefria för den del som överskrider det årliga konstnärstipendiet. De alumner som påverkats av beslutet har kontaktats personligen och ärendet har diskuterats i UWC-nämnden med finansiärerna.

Föreningens kontors hyreskontrakt slutar 31.5 på grund av renovering av Satakuntatalo. Styrelsen kommer att be om mandat från föreningen till inskaffning av ny lokal.

Ämnena som behandlas kommer att presenteras noggrannare under mötet.

Vi ber dig anmäla dig senast 30.3.

Föredragningslistan skickas ut en vecka före mötet till de som anmält sig. Mötet sker på distans.
Kom ihåg att betala medlemsavgiften före du deltar. Betalningsintruktioner hittar du på https://www.fi.uwc.org/uwc-suomi/jsenmaksut

Med vänliga hälsningar,
Föreningens styrelse