Skip to content ↓

Mikä on UWC?

UWC (United World Colleges) on maailmanlaajuinen koulutusliike, joka tekee koulutuksesta voiman, jolla yhdistää ihmisiä, kansoja ja kulttuureja rauhan ja kestävän tulevaisuuden puolesta.

Keskeistä UWC-aatteessa on usko siihen, että koulutus tuo yhteen nuoria kaikenlaisista lähtökohdista. Nämä nuoret saavat olla mukana mahdollisuudessa sosiaaliseen muutokseen rohkeiden valintojen, henkilökohtaisen esimerkin ja epäitsekkyyden kautta. Jotta tämä voidaan saavuttaa, ympäri maailmaa toimivat UWC-koulut tarjoavat haastavan ja elämää muuttavan kokemuksen monimuotoiselle ryhmällä nuoria. Koulujen tulee inspiroida näitä nuoria myönteisen muutoksen lähettiläiksi UWC-arvoihin tukeutuen:

  • Kansojenja kulttuurien välinen yhteisymmärrys
  • Erilaisuuden arvostaminen
  • Vastuunotto ja omanarvontunto
  • Yhteisen vastuun kantaminen ja toisten kunnioittaminen
  • Myötätunto ja palvelu
  • Ympäristön kunnioittaminen
  • Idealismi
  • Itsensä haastaminen
  • Toiminta ja henkilökohtainen esimerkki

Tällä hetkellä UWC-kouluja on yhteensä 18 ja ne sijoittuvat neljälle eri mantereelle. Suurin osa kouluista on tarkoitettu 16-19 -vuotiaille; ikäryhmän energia ja idealismi voidaan ohjata kohti empatiaa, vastuuta ja elämänpituista toimintaa. Tämä koulut tarjoavat International Baccalaureate (IB) -tutkintoa, jonka kehittämisessä UWC-liike oli vahvasti mukana. Tutkinnon lisäksi koulut painottavat kokemuksellista oppimista, palvelutyötä ja ulkoilua.

UWC-oppilaat valitaan 155 maassa paikallisyhdistysten (UWC National Committees) kautta. Valinnat perustuvat osoitettuun potentiaaliin. UWC-aatteen mukaisesti koulutuksen ei tule riippua oppilaan sosioekonomisesta taustasta ja lukiotasolle valituista UWC-oppilaista 75% saa osittaisen tai täyden stipendin.

UWC-liikkeeseen kuuluvat myös UWC-lyhytkurssit, jotka lisäävät sitä ihmismäärää, jolla on mahdollisuus UWC-kokemukseen. Näitä kursseja pidetään sekä UWC-koulujen kampuksilla että muualla maailmassa.

UWC vaalii elämänmittaista sitoutumista sosiaaliseen vastuuseen ja tähän päivään mennessä on inspiroinut yli 60 000 alumnin maailmanlaajuista verkostoa. He uskovat, toiminnalla voi saada aikaan muutoksen paikallisella, kansallisella ja kansainvälisellä tasolla.