Skip to content ↓

Hakulomake

Hakemus täytetään sähköisesti. Huomaathan, että hakemusta ei tule lähettää paperiversiona kokonaisuudessaan, vaan ainoastaan pyydetyt osat tulee lähettää Suomen UWC-toimikunnalle.

 • Kaikki hakulomakkeen osat ovat pakollisia.
 • Siirry hakujärjestelmään tästä.
 • Luethan ohjeet hakujärjestelmän käyttöön täältä.

Hakulomakkeen osat ovat:

 1. Henkilötiedot
 2. Perustelu hakemukselle
 3. Omaelämäkerta
 4. Perustelu kouluvalinnoille
 5. Harrastuslista
 6. Jäljennös peruskoulun päättötodistuksesta
 7. Arvosanakooste lukion suoritetuista kursseista
 8. Huoltajan suostumus
 9. Opettajan suositus
 10. Suositus 2 (vapaavalintainen henkilö)

Lisäksi hakemuksesta lähetetään postitse UWC-toimikunnalle seuraavat osat:

 • Huoltajien suostumus
 • Jäljennös peruskoulun päättötodistuksesta (kahden aikuisen oikeaksi todistamana)
 • Arvosanakooste lukion suoritetuista kursseista (kahden aikuisen oikeaksi todistamana)

Ennen hakemista

Toivomme hakijoiden ensin tutustuvan huolella hakumateriaaliin sekä tämän sivuston Usein kysytyt kysymykset -osioon (etenkin kohtaan "Hakulomakkeen täyttäminen"). Lisäksi hakijoille on perustettu Facebook-ryhmä, jossa voi kysyä ja keskustella hakuun liittyvistä asioista. Ryhmässä on useampi nykyinen stipendiaatti vastailemassa kysymyksiin niin itse hakemisesta kuin itse UWC-kokemuksesta. Linkki ryhmään löytyy vasemmalta valikosta. Tarvittaessa lisätietoja saa UWC-yhdistykseltä.

Stipendit julistetaan haettavaksi ilmoituksella Helsingin Sanomissa ja Hufvudstadsbladetissa hakuajan alkaessa tammikuussa. Hakemukset postitetaan Suomen UWC-yhdistyksen toimistoon:

Lapinrinne 1 B, 2.krs, 00180 HELSINKI.

Hakemuksia ei voi lähettää faksilla tai sähköpostilla. Hakemukset osoitetaan Suomen UWC-toimikunnalle ja kirjekuoressa on oltava vähintään viimeisen hakupäivän postileima. Hakuajan jälkeen lähetettyjä hakemuksia ei käsitellä.

Älä lähetä hakemustasi kirjattuna kirjeenä!

Kaikissa toimikunnalle lähetettävissä papereissa tulee olla hakijan nimi! Kirjoita hakemuksesi kaikki osat suomeksi tai ruotsiksi.

Puutteellisia hakemuksia ei käsitellä, joten huolellisuus kannattaa!

Valintaprosessi

Hakuajan päätyttyä Suomen UWC-yhdistys ja UWC-toimikunta valitsevat hakemuksien perusteella haastatteluun kutsuttavat hakijat. Valituille hakijoille lähetetään kirjalliset haastattelukutsut noin kahta viikkoa ennen haastattelupäivää. Haastateltavia on noin kaksi kertaa enemmän kuin stipendejä kunakin vuonna on tarjolla. Helsingissä ma --.03.2020 järjestettävään haastatteluun kuuluu henkilökohtainen haastattelu äidinkielellä, ryhmäkeskusteluosio ja kielitaitoa testaava englanninkielinen haastattelu. Haastattelut pidetään maaliskuun loppupuolella. Hakijan tulee varata haastatteluihin koko päivä.

UWC-toimikunta valitsee stipendiaatit välittömästi haastattelujen jälkeen ja sijoittaa heidät eri kouluihin. Valitut voivat saada tiedon valinnoista soittamalla valintatoimikunnan sihteerille valintoja seuraavana päivänä.

UWC-toimikuntaan kuuluu rahoittajatahojen edustajia, opetustoimen edustajia ja entisiä UWC-opiskelijoita UWC-yhdistyksen edustajina.