Skip to content ↓

Hakulomake

Hakemus täytetään sähköisesti hakujärjestelmässä. Hakemuksia ei voi lähettää postitse, faksilla tai sähköpostitse. Hakemuksen kaikki osat tulee laatia suomeksi tai ruotsiksi.

Vaaditut liitteet tulee osoittaa hakupäivänä Suomen UWC-yhdistykselle ja lähettää postitse Suomen UWC-yhdistykselle osoitteeseen Lapinrinne 1 B 204, 00180 HELSINKI. Liitteitä ei voi toimittaa henkilökohtaisesti yhdistyksen käyntiosoitteeseen eikä kirjattuna kirjeenä. Kaikissa yhdistykselle osoitetuissa asiakirjoissa tulee olla hakijan nimi. Paperiliittimiä tai vastaavia ei tule käyttää. 

Hakuajan jälkeen lähetettyjä sähköisiä hakemuksia ja/tai postitettuja liitteitä ei käsitellä. Puutteellisia hakemuksia ei käsitellä.

 • Kaikki sähköisen hakulomakkeen osat ovat pakollisia.
 • Siirry hakujärjestelmään tästä. (Linkki tulee aktiiviseksi kun hakujärjestelmä aukeaa)
 • Luethan ohjeet hakujärjestelmän käyttöön täältä.

Sähköisen hakulomakkeen osat ovat:

 1. Henkilötiedot
 2. Perustelu hakemukselle
 3. Omaelämäkerta
 4. Perustelu kouluvalinnoille
 5. Harrastuslista
 6. Jäljennös peruskoulun päättötodistuksesta
 7. Arvosanakooste lukion suoritetuista kursseista
 8. Huoltajan suostumus
 9. Opettajan suositus

Seuraavat liitteet tulee lähettää postitse UWC-toimikunnalle:

 • Huoltajien suostumus
 • Jäljennös peruskoulun päättötodistuksesta (kahden aikuisen oikeaksi todistamana)
 • Arvosanakooste lukion suoritetuista kursseista (kahden aikuisen oikeaksi todistamana)

Ennen hakemista

Toivomme hakijoiden ensin tutustuvan huolella hakumateriaaliin sekä tämän sivuston Usein kysytyt kysymykset -osioon (etenkin kohtaan "Hakulomakkeen täyttäminen"). Lisäksi hakijoille on perustettu Facebook-ryhmä, jossa voi kysyä ja keskustella hakuun liittyvistä asioista. Ryhmässä on useampi nykyinen stipendiaatti vastailemassa kysymyksiin niin itse hakemisesta kuin itse UWC-kokemuksesta. Linkki ryhmään löytyy vasemmalta valikosta. Tarvittaessa lisätietoja saa UWC-yhdistykseltä.

Stipendit kuulutetaan haettavaksi ilmoituksella kotimaisten kielten levikiltään kahdessa suurimmassa päivälehdessä, Helsingin Sanomissa ja Hufvudstadsbladetissa, vuosittain tammikuussa. 

Valintaprosessi

Hakuajan päätyttyä Suomen UWC-yhdistys ja UWC-toimikunta valitsevat hakemuksien perusteella valintapäiville kutsuttavat hakijat. Valituille hakijoille lähetetään kirjalliset kutsut noin kahta viikkoa ennen haastattelupäivää. Haastateltavia on noin kaksi kertaa enemmän kuin stipendejä kunakin vuonna on tarjolla. Helsingissä maaliskuussa 2023 järjestettäviin valintapäiviin sisältyy henkilökohtainen haastattelu hakijan äidinkielellä, ryhmäkeskusteluosio ja ryhmätyöskentelypäivä.  Hakijan tulee varata valintapäiviä varten koko päivä.

UWC-toimikunta valitsee stipendiaatit välittömästi haastattelujen jälkeen ja sijoittaa heidät eri kouluihin. Haastatteluihin osallistuneet saavat henkilökohtaisesti tiedon valinnoista. 

UWC-toimikuntaan kuuluu rahoittajatahojen edustajia; yhteiskunnan eri osa-alueiden, erityisesti koulutuksen ja opetustoimen, tieteen ja kulttuurin edustajia; sekä UWC-alumneja Suomen UWC-yhdistyksen edustajina.